De compositie verbeteren

Een goede of slechte compositie kan je foto maken of breken. Lees deze tips om jouw compositie te verbeteren!

Source: digifoto Starter

1. Regel van derden

De regel van derden is heel eenvoudig. Je deelt het frame in 9 gelijke rechthoeken, 3 horizontaal en 3 verticaal. Veel camerafabrikanten hebben de mogelijkheid opgenomen om dit raster weer te geven in de liveweergavemodus. Het idee is om de belangrijke elementen van de scène langs één of meer van de lijnen te plaatsen of waar de lijnen elkaar kruisen. We hebben een natuurlijke neiging om het hoofdonderwerp in het midden te willen plaatsen. Het centraal plaatsen met behulp van de regel van derden zal vaker wel dan niet leiden tot een aantrekkelijker samenstelling.

2. Gecentreerde compositie en symmetrie

Nu ik heb gezegd dat je het hoofdonderwerp niet in het midden van het frame moet plaatsen, zal ik je vertellen precies het tegenovergestelde te doen! Er zijn momenten waarop het plaatsen van een onderwerp in het midden van het kader erg goed werkt. Symmetrische scènes zijn perfect voor een gecentreerde compositie. Ze zien er ook heel goed uit in vierkante frames.

3. Voorgrond en diepte

Het opnemen van een interessant voorwerp in je voorgrond is een geweldige manier om een gevoel van diepte te creëren. Foto’s zijn van nature 2D. Het opnemen van voorgrondinteresse in het frame is een van een aantal technieken om de scène een meer 3D-gevoel te geven.

4. Gebruik maken van kaders

Het opnemen van een kader binnenin jouw frame is een andere effectieve manier om diepte in een scène weer te geven. Zoek naar elementen zoals ramen, bogen of overhangende takken om de scène mee in te kaderen. Het ‘frame’ hoeft niet noodzakelijk de hele scène te omringen om effectief te zijn.

5. Leidende lijnen

Leidende lijnen helpen de kijker door het beeld te leiden en vestigen de aandacht op belangrijke elementen. Alles van paden, muren of patronen kan als leidende lijnen worden gebruikt. Je raakt benieuwd naar wat er verder ligt als je een pad door het bos ziet lopen en dat werkt heel goed tot de verbeelding. Dit kunnen rechte lijnen zijn, maar ook lijnen met een kromming.

6. Diagonalen en driehoeken

Er wordt vaak gezegd dat driehoeken en diagonalen ‘dynamische spanning’ toevoegen aan een foto. Wat bedoelen we echter met ‘dynamische spanning’? Dit kan een lastige zijn om uit te leggen. Bekijk het op deze manier. Horizontale lijnen en verticale lijnen duiden op stabiliteit. Als je een persoon op een horizontaal oppervlak ziet staan, lijkt hij behoorlijk stabiel. Zet deze man op een hellend vlak en hij zal minder stabiel lijken. Hierdoor ontstaat visueel een bepaald niveau van spanning. We zijn niet zo gewend aan diagonalen in ons dagelijks leven. Ze suggereren onbewust instabiliteit. Het opnemen van driehoeken en diagonalen in onze foto’s kan helpen dit gevoel van ‘dynamische spanning’ te creëren.

7. Patronen en texturen

Mensen zijn van nature aangetrokken tot patronen. Ze zijn visueel aantrekkelijk en suggereren harmonie. Patronen kunnen door de mens gemaakt zijn als een reeks bogen of natuurlijk zoals de bloembladen op een bloem. Het opnemen van patronen in jouw foto’s is altijd een goede manier om een aangename compositie te creëren. Minder regelmatige texturen kunnen ook zeer aangenaam zijn voor het oog.

8. ‘Rule of Odds’

Deze regel suggereert dat een afbeelding visueel aantrekkelijker is als er een oneven aantal onderwerpen is. De theorie stelt voor dat een even aantal elementen in een scène de aandacht afleidt, omdat de kijker niet zeker weet bij wie hij of zij zijn aandacht moet richten. Een oneven aantal elementen wordt gezien als natuurlijker en gemakkelijker voor het oog. Eerlijk gezegd denk ik dat er veel gevallen zijn waar dit niet het geval is, maar het is zeker van toepassing in bepaalde situaties.

9. Vul het frame

Het kader vullen met jouw onderwerp waardoor er weinig of geen ruimte omheen is, kan in bepaalde situaties zeer effectief zijn. Het helpt de kijker volledig te concentreren op het hoofdonderwerp zonder enige afleiding. Het stelt de kijker ook in staat om de details van het onderwerp te verkennen die niet mogelijk zouden zijn als ze van verder weg werden gefotografeerd. Als je het kader vult, moet je er vaak zo dichtbij komen dat je elementen van jouw onderwerp uitsnijdt. In veel gevallen kan dit leiden tot een zeer originele en interessante compositie.

10. Verlaat de negatieve ruimte

Nogmaals, ik ga mezelf volledig tegenspreken! In de laatste richtlijn zei ik dat het vullen van het frame goed werkt als een hulpmiddel voor de compositie. Nu ga ik je vertellen dat precies het tegenovergestelde doen ook goed werkt. Veel lege of ‘negatieve’ ruimte rond je onderwerp laten kan erg aantrekkelijk zijn. Het creëert een gevoel van eenvoud en minimalisme. Net als het vullen van het kader, helpt het de kijker zich op het hoofdonderwerp te concentreren zonder afleiding.

11. Eenvoud en minimalisme

Eenvoud zelf kan een krachtig hulpmiddel voor compositie zijn. Er wordt vaak gezegd dat minder meer is, less is more. Eenvoud betekent vaak foto’s maken met ongecompliceerde achtergronden die niet van het hoofdonderwerp afleiden. Je kunt ook een eenvoudige compositie maken door in te zoomen op een deel van het onderwerp en te focussen op een bepaald detail.

12. Isoleer het onderwerp

Het gebruik van een ondiepe scherptediepte om het onderwerp te isoleren, is een zeer effectieve manier om de compositie te vereenvoudigen. Door een groot diafragma te gebruiken, kan je de achtergrond onscherp maken die anders het hoofdonderwerp zou kunnen afleiden. Dit is een bijzonder nuttige techniek om portretten te maken.

13. Verander uw gezichtspunt

De meeste foto’s zijn op ooghoogte genomen. Hoog of laag kan een manier zijn om een interessantere en originele compositie van een bekend onderwerp te creëren. Ik heb vaak natuurfotografen vooral in de modder op hun buik zien liggen om de perfecte foto te maken.

14. Zoek naar speciale kleurencombinaties

Het gebruik van kleur zelf is een vaak over het hoofd gezien compositorisch hulpmiddel. Kleurtheorie is iets dat grafisch ontwerpers, modeontwerpers en interieurontwerpers allemaal zeer goed kennen. Bepaalde kleurencombinaties vullen elkaar goed aan en kunnen visueel zeer opvallend zijn.

Kleur, luchtballon

15. Rule of Space

De regel van ruimte heeft betrekking op de richting waarin de onderwerp in jouw foto worden geconfronteerd of naar toe beweegt. Als je bijvoorbeeld een foto van een rijdende auto maakt, moet er meer ruimte in het frame voor de auto zijn dan erachter. Dit houdt in dat er ruimte in het frame is waar de auto naar toe kan gaan.

16. Regel van links naar rechts

Er is een theorie die zegt dat we een afbeelding van links naar rechts ‘lezen’ op dezelfde manier als we tekst zouden lezen. Om deze reden wordt gesuggereerd dat elke beweging die op een foto wordt afgebeeld, van links naar rechts moet vloeien. Dit gaat allemaal goed, maar het gaat ervan uit dat de kijker afkomstig is uit een land waar tekst van links naar rechts wordt gelezen. Veel talen worden van rechts naar links gelezen, bijvoorbeeld in het Arabisch. Om eerlijk te zijn, heb ik veel fantastische foto’s gezien die van rechts naar links ‘stromen’. Laat je dus niet volledig leiden door deze compositieregel, maar wees je ervan bewust dat het goed kan werken.

17. Gebalanceerde elementen in de scène

De eerste compositierichtlijn die we in dit artikel hebben bekeken, was de Regel van Derden. Dit betekent natuurlijk dat we het hoofdonderwerp van de foto vaak langs een van de verticale rasterlijnen naast het frame plaatsen. Soms kan dit leiden tot een gebrek aan evenwicht. Het kan een soort van ‘leegte’ achterlaten in de rest van het frame.

Om dit te verhelpen, kan je je opname samenstellen om een secundair onderwerp van minder belang of formaat aan de andere kant van het frame op te nemen. Dit brengt de compositie in balans zonder te veel focus van het hoofdonderwerp van de foto te nemen.

18. Plaatsing naast elkaar

Plaatsing naast elkaar wordt ook wel juxtaposition genoemd en is een zeer krachtige compositorische tool in fotografie. Juxtapositie verwijst naar de opname van twee of meer elementen in een scène die ofwel met elkaar kunnen contrasteren of elkaar kunnen aanvullen. Beide benaderingen kunnen heel goed werken en een belangrijke rol spelen in het mogelijk maken van de foto om een verhaal te vertellen.

19. Gouden Driehoeken

De samenstelling met gouden driehoeken werkt op een zeer vergelijkbare manier als de regel van derden. In plaats van een raster met rechthoeken delen we het frame echter op met een diagonale lijn die van de ene naar de andere hoek gaat. Vervolgens voegen we nog twee regels toe vanaf de andere hoeken tot de diagonale lijn. De twee kleinere lijnen ontmoeten de grote lijn in een rechte hoek zoals hieronder wordt geïllustreerd. Dit verdeelt het frame in een reeks driehoeken. Zoals je ziet, helpt deze manier van componeren ons om een element van de ‘dynamische spanning’ te introduceren die we hebben geleerd in tip 6. Net als bij de regel van derden gebruiken we de lijnen (van de driehoeken in dit geval) om ons te helpen plaats de verschillende elementen in de scène.

20. Gouden ratio

Wat is de gulden snede? Het is waar dat de gulden snede methode van het samenstellen van een foto in het begin erg complex kan lijken. In werkelijkheid is het vrij eenvoudig. Het is als een iets complexere versie van de regel van derden. In plaats van een gewoon raster, is het frame verdeeld in een reeks vierkanten zoals in de onderstaande voorbeelden. Dit staat bekend als een ‘Phi Grid’. Je kunt dan de vierkanten gebruiken om een spiraal te tekenen die lijkt op de schaal van een slak. De vierkanten helpen om elementen in de scène te positioneren en de spiraal geeft ons een idee van hoe de scène zou moeten vloeien. Het lijkt een beetje op een onzichtbare hoofdlijn.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Geef een reactie

error: Content is protected !!